31/3/13

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ "ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ, ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"

ΠΕΜΠΤΗ, 4/4/2013 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Β' ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ "ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ, ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ, ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου