27/2/13

Όλοι και Όλες στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο το Σάββατο, 2 Μαρτίου στις 12:00 από τη Νομαρχία


«Η ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Μετά τη ψήφιση του νόμου 4009, των μετ’ έπειτα ρυθμίσεών του (ν.4076) και την μετ’ εμποδίων συγκρότηση των συμβουλίων διοίκησης, το υπουργείο συνεχίζει την προσπάθεια για εμπορευματοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  μέσα από δύο νέα μέτρα· το σχέδιο Αθηνά και την αναγνώριση των κολεγίων. Το σχέδιο Αθηνά εντάσσεται απόλυτα στο γενικότερο πλαίσιο των επιδιώξεων του νεοφιλελευθερισμού και των μνημονιακών πολιτικών της κυβέρνησης για τη διάλυση της Δημόσιας Παιδείας.

Σχέδιο Αθηνά
Το σχέδιο Αθηνά, συμπληρωματικό του νόμου 4009, έρχεται να φτιάξει ένα νέο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάνοντας αλλαγές προς έξι κατευθύνσεις:

1.       Συγχωνεύοντας ολόκληρα ιδρύματα, κυρίως περιφερειακά, αλλά και κεντρικά, βάσει οικονομικών στοιχείων (ελλείμματα στους προϋπολογισμούς), αριθμό ενεργών φοιτητών, διδασκόντων κ.λπ., προσπαθώντας να δημιουργήσει κεντρικά ιδρύματα, απομακρυσμένο από ένα αποκεντρωμένο σύστημα τριτοβάθμιας. Παράλληλα, προχωρά η εκποίηση μεγάλων κτηριακών εγκαταστάσεων (ΤΕΙ Χαλκίδας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης), η κυριότητα των οποίων είτε επανέρχεται στο δημόσιο και από εκεί στο ΤΑΙΠΕΔ, είτε παραμένουν στην ιδιοκτησία του ιδρύματος.

2.       Φτιάχνοντας στα νέα αυτά ιδρύματα νέες σχολές και τμήματα όχι με ακαδημαϊκά κριτήρια, αλλά βάσει μιας λογικής που θεωρεί ότι το πανεπιστήμιο είναι χώρος της αγοράς, αλλά και που υποτάσσεται στις ανάγκες της. Έτσι τα τμήματα και τα προγράμματα σπουδών που προκύπτουν είναι εξειδικευμένα, με τεχνική γνώση απομακρυσμένη από το ακαδημαϊκό αντικείμενο και τις ανάγκες της κοινωνίας, που θα δίνουν εξατομικευμένα πτυχία (άθροισμα πιστωτικών μονάδων), άρα χωρίς συλλογικά επαγγελματικά δικαιώματα, παράγοντας ένα φθηνό, ευέλικτο εργαζόμενο ( 1ος κύκλος σπουδών: προπτυχιακές σπουδές – χαμηλή ποιότητα μαζικής εκπαίδευσης χωρίς πόρους και υποδομές, αποκομμένη από την έρευνα.   2ος κύκλος σπουδών: μεταπτυχιακές σπουδές – δίδακτρα, ιδιωτικοποίηση εκπαίδευσης για λίγους).

3.       Στις ήδη ελλείψεις διοικητικού προσωπικού και μελών ΔΕΠ, έρχεται να προστεθεί η περαιτέρω μείωση προσωπικού πετώντας στην ανεργία χιλιάδες ανθρώπους.

4.       Βάσει της ίδιας συλλογιστικής το τρίτο μνημόνιο, ήρθε να αναγνωρίσει στα ιδιωτικά κολέγια, παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το δικαίωμα να παρέχουν τίτλους σπουδών με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα (δυνατότητα εργασίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα), εξισώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αξία των τίτλων τους με αυτά των ΑΕΙ-ΤΕΙ. Άμεσο αποτέλεσμα αυτού η επιβεβαίωση της ένταξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη σφαίρα της αγοράς, η αμφισβήτηση του δημόσιου χαρακτήρα της και της υποχρέωσης του κράτους για παροχή της (άρθρο 16), και σε συνδυασμό με την μείωση των εισακτέων που ανέρχεται στο 25% του γενικού συνόλου (15.000 ΤΕΙ, 4.000 ΑΕΙ) εντείνεται η υπογράμμιση των ταξικών φραγμών που ήδη υπήρχαν τόσο ως προς τη πρόσβαση όσο και ως προς τη δημιουργία σχολών διαφορετικών ταχυτήτων ποιότητας των σπουδών.

5.       Προωθείται η πριμοδότηση ιδιωτικών ιδρυμάτων με την εφαρμογή του αντισυνταγματικού άρθρου 31 που επιτρέπει στα δημόσια ΑΕΙ και ΤΕΙ την ίδρυση ΙΕΚ, ΚΕΚ και κολλεγίων.
Όλο αυτό γίνεται για το «συμμάζεμα» και τον οικονομικό εξορθολογισμό των ιδρυμάτων και των τμημάτων που άνοιξαν τις προηγούμενες δεκαετίες με προχειρότητα και χωρίς καθόλου ακαδημαϊκούς λόγους, όπως οι πελατειακές σχέσεις, η οικονομική ενίσχυση περιφερειών κ.ά. Όσο κι αν επιχειρείται η συγκάλυψη των προθέσεων του Αθηνά, ο τελικός στόχος είναι διακριτός: ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΕΙΘΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗ.

Εμείς τι κάνουμε;
Η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση θα σταματήσει λοιπόν είτε όταν εντάξει και προσαρμόσει όλη την τριτοβάθμια στη δική τους λογική είτε όταν ηττηθεί! Για αυτούς ο ρόλος των πανεπιστημίων, εκτός από εμπορευματική σφαίρα, είναι να λειτουργούν ως κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης που μπορούν να εκπαιδεύουν δια βίου τους εργαζόμενους σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζουν την ίδια τη γνώση ως δεξιότητα! Απέναντι σε αυτή την αντίληψη, πρέπει να αντιτάξουμε την δική μας τοποθέτηση για ένα δημόσιο, δωρεάν, δημοκρατικό και αυτοδιοίκητο πανεπιστήμιο, που ρόλος του θα είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης ανά ακαδημαϊκό αντικείμενο, σε σύνδεση πάντα με της ανάγκες της κοινωνίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας, που κεντρικό άξονα θα έχει τη συγκρότηση των γνωστικών αντικειμένων, των προγραμμάτων σπουδών και των πτυχίων στη βάση ενιαίων και ολοκληρωμένων επιστημονικών αντικειμένων ανά τμήμα, ώστε κάθε τμήμα να καλύπτει ένα γνωστικό αντικείμενο, μιας επιστήμης. Από αυτά τα πτυχία μόνο μπορούν να απορρέουν και ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Όλοι και Όλες στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο το Σάββατο, 2 Μαρτίου στις 12:00 από τη Νομαρχία

Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει,
όμως αυτός που δεν αγωνίζεται ήδη έχει χάσει….                                          
Bertolt Brecht

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου